جای شلوار چرمی کد ws4161

 

Venka Series
جای شلوار چرمی ریلی داخل کمد لباس
با بدنه LED، دارای آرام بند

Code: ws4161
Color: Mocca
Unit Size: 600 – 900