جای شلوار ریلی کد ws4157

 

Coka Series
جای شلوار ریلی داخل کمد لباس
دارای آرام بند

Code: ws4157
Color: MINK
Unit Size: 600 – 900