جای بطری و ادویه کد WB2335

 

Code: wb2335
جای بطری و ادویه زیر صفحه 2 طبقه
Color: Matt Nickel

• کف دایموند جهت جلوگیری از لیز خوردن
• نانو کوتینگ (رنگ دو پوششه)
• ریل آرام بند
• ریل از پهلو
• فیکسر بطری

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.