جای اکسسوری کدws4117-L

 

Moka Series
جای کمربند، کروات و زیورآلات چرم ریلی
قابل رگلاژ آرام بند

Code: ws4117-L
Color: Mocca
950∼Unit Size: 600∼650 – 900