جاکفشی چرمی کد ws4160.TBU

Venka 2 Series
جا کفشی چرمی ریلی داخل کمد لباس
با بدنه LED، قابل رگلاژ آرام‌بند

Code: ws4160.TBU
Color: Grey
Unit Size:600-900