جاکابلی فلزی کد۱۰۲۲

 

Code:1022

Color: GP-AB-BSN-MSN-CP
ابعاد محصول:70×70
ابعاد برش: Ø:60