جاشلوار چرمی کد ws4161.TBU

Venka 2 Series
جاشلوار چرمی ریلی داخل کمد لباس
با بدنه LED، قابل رگلاژ آرام‌بند

Code: ws4161.TBU
Color: Grey
Unit Size:600-900