جای زیورآلات چرمی کد ws4158

 

Venka Series
جای زیورآلات چرمی ریلی
با بدنه LED، دارای آرام بند

Code: ws4158
Color: Mocca
Unit Size: 600 – 900

تجهیزات داخل کمد و کلوزت

  • جای زیور آلات چرمی ریلـی
    با بدنه LED ، دارای آرام بند