باکس چرمی کد ws4162.TBU

Venka 2 Series
باکس چرمی ریلی داخل کمد لباس
با بدنه LED، قابل رگلاژ آرام‌بند

Code: ws4162.TBU
Color: Grey
Unit Size:600-900