باکس چرمی ریلی کد ws4162

 

Venka Series
باکس چرمی ریلی داخل کمد لباس
با بدنه LED، دارای آرام بند

Code: ws4162
Color: Mocca
Unit Size: 600 – 900