اتصال زیرسری کد ۱۰۳۰

 

Code:1030
اتصال زیر سری شیشه فلزی

کروم Color: CP

فیتینگ ها اجزای کوچک و سازه های چوبی و MDF  محسوب می شوند که در عین حال که اقلام کوچکی هستند بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار هستند.