آتاژور کد ۱۰۲۶

 

Code:1026
آتاژور 10 میل

کروم Color : CP

فیتینگ ها اجزای کوچک و سازه های چوبی و MDF  محسوب می شوند که در عین حال که اقلام کوچکی هستند بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار هستند.